Die Geskiedenis van Bryanston Parallel Medium Pre-Primêr

In die jaar 1991 het ‘n jong juffrou en mamma van ‘n twee-jarige seuntjie, Marida Booysen, by die laerskool se kantoor kom aanklop, op soek na ‘n kleuterskool vir haar kind. Sy wou spesifiek ‘n Afrikaanse kleuterskool hê, siende dat haar seuntjie se taalontwikkeling haar bekommer het. Haar gesprek met Mnr Potgieter het by die Beheerraad gaan draai en hulle het haar toestemming gegee om ‘n speelgroep in die destyds musieksentrum te begin. Sy het met vier kinders so halfpad deur 1991 begin. Teen 1992 was hulle agt: die klas is uitgebrei en die speelgroepie het ‘n kleuterklas geword, vir ‘n groepie tussen 3 en 5 jaar oud.

Terselfdetyd was daar ‘n ander skool-mamma, Sonja Hamman, wat ook radeloos met haar kleuter was. Timothy het glad nie gepraat nie. Teen die tyd dat ‘n ernstige gehoorverlies by hom gediagnoseer is, was sy baie angstig om ‘n moedertaal kleuterklas vir Timmy te vind. In 1993 kom Sonja en Marida by mekaar uit. Sonja bied aan om ‘n tweede kleuterklas te begin, om sodoende ‘n omgewing te skep waarin Timothy sou kon taal aanleer.

Met 16 kinders in die twee klasse, is die ruimte skielik te klein. Die Beheerraad onder leiding van Mev Brigitte van Schouwenburg, kry die dienste van Thys Neser in en hulle beplan die eerste volwaardige kleuterskool. Sonja Hamman en Marida Booysen het dus die skooltjie aan die gang gekry en deur sy eerste moeilike jare gelei. Dit was ‘n gebedsaak om tog net 24 kinders te werf, sodat ‘n derde personeellid aangestel kon word!

In 1998 is die eerste volwaardige klasse en badkamers gebou. Een van die eerste skoolhoofde, was mev Christa Pieterse, wat van Randburg Kleuterskool oorgekom het. Daarna was dit mev Wilna van Rooyen. Teen 1998 was dit ook tyd om ‘n Engelsmedium klassie te begin. Daarna is ‘n klas vir elke graad bygebou. En die res is geskiedenis!