Ons Hoof

Sou jy op die skoolterrein wees oor ‘n naweek of ‘n vakansie, besef jy dat die skool niks meer as bakstene en sement is nie – ‘n leë dop.

Dit is die leerders se gesigte en lag wat die skool met lewe vul.

Die skool se fondasie rus op vier pilare – leidende waardes, die akademiese program, die sportprogram en kultuuraktiwieite. Ons skool floreer omdat al vier hierdie pilare in ons skool ewe veel aandag geniet. In die laerskool moet leerders blootgestel word aan ‘n verskeidenheid aktiwiteite sodat hy/sy met insig en ervaring eendag goeie besluite kan neem met betrekking tot die lewe.

Die skool en die ouerhuis moet saam as ‘n eenheid funksioneer, om te verseker dat leerders die nodige hulp en ondersteuning kry. Ouerbetrokkenheid by ons skool word verwelkom omdat dit sal bepaal hoe jou kind se opvoeding in die toekoms gaan lyk.

Saam bou ons jou kind se lewe, sodat hy of sy eendag ‘n betekenisvolle bydrae kan maak tot die land se ekonomie en ‘n gebalanseerde, onafhanklike burger van die land kan wees.

Sterkte vir u kind se loopbaan.

Groete

R. Kachelhoffer

Skoolhoof

R. KACHELHOFFER