Skool Kode vir Leerders

Reëls vir leerders

 1. Om daagliks klasse by te woon
 2. Onderwysers, mede-leerders, besoekers volwassenes en skooleiendom moet met respek behandel word
 3. Onwelvoeglike taal (kru-taal) sal nie geduld word nie
 4. Weerhou van ontwrigtende en ongedissiplineerde gedrag en altyd hulle samewerking te gee binne en buite die klas
 5. Om geen skool eiendom te ontsier of beskadig nie
 6. Geen afnoukery of teistering teenoor ander leerders
 7. Hou die skool altyd skoon en netjies – geen rommelstrooiing
 8. Kom alle klasreëls na
 9. Geen bakleiery
 10. Geen diefstal
 11. Waardering van die natuur.  Geen plant- of dierelewe mag beskadig word nie
 12. Hou badkamers skoon ten alle tye