Skool Kode vir Ouers

Ouers se Regte en Verantwoordlikhede

Alle ouers het die REG:

 1. Om aktief deel te neem, waar moontlik, deur konstruktiewe betrokkenheid, in die bestuur en lewe van die skool
 2. Om ‘n afspraak te versoek met die skool se bestuurspan, of ‘n onderwyser deur die korrekte prosedure te volg; naamlik; ‘n afspraak te reël deur die skool se sekretaresse of die versoek op skrif te stel

Alle ouers het die VERANTWOORDELIKHEID:

 1. Om ‘n positiewe skakel te wees tussen die ouerhuis en die skool
 2. Om te verseker dat leerders die skool se gedragskode, skoolreëls en prosedures gehoorsaam
 3. Om toe te sien dat leerders stiptelik is:
  • vir skool soggens
  • vir sport, kulturele of akademiese funksies
 4. Om te verseker dat die leerder stiptelik opgelaai word na skool
 5. Om te verseker dat die leerder skool bywoon, tensy REGTIG siek is
 6. Om te verseker dat die leerder ‘n voedsame ontbyt eet voor skool
 7. Om te verseker dat leerders se skooldrag duidelik gemerk is met die leerder se naam
 8. Om te verseker dat die skool kennis dra van enige situasie of probleem wat ‘n invloed mag hê op die leerder self, mede leerders of die skool
 9. Om te verseker dat die leerder al die nodige immunisering, soos deur die wet vereis word, wanneer die kleuter by die skool ingeskyf word
 10. Om te verseker dat alle nuusbriewe gelees en skeurstrokies betyds ingehandig word.  Dit sal onnodige oproepe na die skool verminder.
 11. Om te verseker dat leerders gehoorsaam is tot die norme van Bryanston Parallel Medium met betrekking tot persoonlike higiëne, netheid en goeie maniere